JADWAL KULIAH

  • Semester Genap 2018/2019 klik
  • Semester Ganjil 2018/2019 klik
  • Semester Genap 2017/2018 klik
  • Semester ganjil 2017/2018 klik
  • Semester Genap 2016/2017 klik
  • Semester Ganjil 2016/2017 klik
  • Semester Genap 2014/2015 pagi klik Sore klik 
  • Semester Ganjil 2014/2015 pagi klik dan sore klik 
  • Semester Genap 2013/2014 pagi klik Sore klik 
  • Semester Ganjil 2013/2014 klik